Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (metoda TIG)