Gazy techniczne
a spawalnictwo

Gazy techniczne to gazy lub ich mieszaniny, szeroko stosowane w wielu dziedzinach życia, w tym w przemyśle podczas procesów produkcyjnych.

Każdy proces spawania odbywa się z udziałem odpowiednich gazów technicznych, które chronią stopiony i rozgrzany materiał przed wpływem powietrza atmosferycznego. Gazy te różnią się takimi właściwościami, jak np. poziom energii jonizacji, reaktywność czy temperatura topnienia. Właściwości te można wzmacniać lub osłabiać przez połączenie z innym gazem, tworząc mieszanki gazowe o unikalnym składzie i proporcjach.

Niestety często pojawia się problem doboru odpowiedniego gazu do spawania, jak również trudności w określeniu odpowiednich proporcji i składu wykorzystywanych mieszanin gazów osłonowych. Wykorzystując metodę spawania w osłonie gazów, należy wziąć pod uwagę rodzaj materiału oraz jego właściwości i na tej podstawie dobrać właściwy gaz lub mieszaninę.

Źle dobrany gaz bardzo często skutkuje niską lub nieakceptowalną jakością spoiny. Odpowiednio dobierając składniki i proporcje mieszanek spawalniczych, możemy natomiast optymalizować kształt i rozmiar ściegu spoiny, porowatość i wtopienie, a także przyspieszyć proces spawania i minimalizować ilość odprysków.

OFERTA

GAZY TECHNICZNE A OFERTA TOMSYSTEM

To co nas wyróżnia, to fachowa wiedza poparta doświadczeniem, która pozwala klientom osiągnąć wysoką efektywność prowadzonej działalności spawalniczej w każdym wymiarze. Co oferujemy w zakresie gazów technicznych?

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór gazów technicznych, w tym różnego rodzaju mieszanek. W ofercie posiadamy między innymi mieszanki spawalnicze, dwutlenek węgla, tlen, acetylen, azot, argon, hel, wodór, propan, propan-butan, w tym do zasilania wózków widłowych.

  • Przygotowanie różnorodnych mieszanek gazów technicznych w celu uzyskania optymalnej dla jakości spoin mieszanki gazowej.
  • Możliwość zamówienia gazu o zdefiniowanym składzie.
  • Legalizację butli na gazy techniczne.
  • Sprawdzenie stanu technicznego butli klienta.
  • Naprawę butli gazowych w przypadku niespełniania wymogów jakościowych.
  • Regenerację butli gazowych pozwalającą na znaczne oszczędności u klienta.
  • Możliwość zakupu butli gazowych różnych rodzajów.
  • Możliwość zakupu koszy stalowych niezbędnych do transportu butli gazowych.
  • Bezpieczny transport zamówionego towaru bezpośrednio pod wskazany adres klienta.

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego butle własne Tomsystem zawsze podlegają regularnej kontroli jakościowej i w każdym przypadku niespełniania norm – są niezwłocznie regenerowane lub złomowane.

Szeregi naszej firmy zasilają specjaliści, którzy świadczą profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnego gazów technicznych, w tym odpowiednich mieszanek spawalniczych, dlatego nasi klienci zawsze mają pewność, że trafili w dobre ręce!

Rozwój

Gazy techniczne a zrównoważony rozwój

Bez względu na to gdzie jesteśmy i co robimy - zawsze troszczymy się o środowisko i aktywnie angażujemy w jego ochronę. W naszej siedzibie dbamy o bezpieczne przechowywanie butli, zgodne z zasadami BHP oraz innymi regulacjami i dyrektywami krajowymi i międzynarodowymi. Naszą działalność prowadzimy tak, aby w każdym realizowanym zadaniu minimalizować negatywny wpływ na zasoby naturalne.

Wiemy, że obecnie transport drogowy jest odpowiedzialny za ogromny procent emisji dwutlenku węgla do atmosfery i stanowi jedno z największych i najgroźniejszych jego źródeł. Dlatego realizując dostawy dotyczące gazów technicznych, zawsze organizujemy transport w taki sposób, aby jednorazowo przewozić jak największą ilość butli gazowych. Dzięki temu optymalizujemy ilość dokonywanych przewozów i aktywnie przyczyniamy się do realizacji jednego z głównych celów działalności Unii Europejskiej dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej, a co za tym idzie - znacznym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery w całej Europie.

Skontaktuj się z nami