Ciśnienie w pełnej butli z dwutlenkiem węgla (CO2) o pojemności 8l