Zagrożenia związane z użytkowaniem butli z gazami technicznymi