Propan – Butan, czyli najbardziej uniwersalny gaz płynny do szerokiego zastosowania